logo
 
 
 
       
 
HOME > 最新消息
 
   天空聲道的最終選擇…

天空聲道採用是重達17kg的Classical 8M,做成嵌入式,想想這四支號角式八吋喇叭同時作用,上方音場的解析度,能不嚇人!


 
Copyright (c) 2008 LALS Audio Company. All rights reserved.